Kinderen

Wanneer u kinderen heeft, is het raadzaam om deze vanaf een leeftijd van 2 jaar mee te nemen wanneer u op controle komt. Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken, waarbij u alleen het (melk)gebit van uw kind/kinderen laat controleren. Lange tijd is er weinig aandacht geweest voor het kindergebit, echter in onze praktijk neemt het kindergebit een belangrijke plaats in.

Mocht tijdens de gebitscontrole blijken dat er een risico op tandbederf is, wordt dit met u besproken, en kan er eventueel behandeld worden. Hierbij kunt u denken aan extra fluorideapplicatie, het vullen van aangetaste tanden/kiezen, of het sealen van blijvende¬Ě tanden en kiezen. Door extra tijd te nemen voor uw kinderen, vindt de controle en eventuele behandeling plaats in alle rust, en wordt het bezoek aan de praktijk voor uw kind/kinderen zo leuk mogelijk gemaakt. Natuurlijk is er na elke controle of behandeling een leuk cadeautje.